Tjänster

Hjälp inom flera rättsområden

Vad du kan få hjälp med hos oss


 • Allmän juridisk rådgivning
 • Rådgivning och vägledning för hela migrationsprocessen
 • Ansökningsförfarandet hos Migrationsverket för samtliga tillstånd 
 • Överklagandeprocessen av Migrationsverkets beslut
 • Ansökningsförfarandet av förmåner/bidrag hos Försäkringskassan
 • Överklagandeprocessen av Försäkringskassans beslut
 • Ansökningsförfarandet av förmåner/tillstånd hos Skatteverket 
 • Överklgandeprocessen av Skatteverkets beslut 
 • Ansökningsförfarandet av förmåner/tillstånd hos andra myndigheter
 • Överklagandeprocessen av andra myndigheters beslut
 • Upprättande av bouppteckning 
 • Upprättande av testamente
 • Upprättande av samboavtal
 • Upprättande av äktenskapsförord 
 • Upprättande av skuldebrev och gåvobrev
 • Upprättande av andra avtal så som hyresavtal, anställningsavtal, köpekontrakt 
 • Registrering av bolag hos Bolagsverket, samt för moms hos Skatteverket
 • Hjälp med ansökan om bolån och lånelöfte
 • Hjälp med försäkringsfrågor
 • Hjälp med att tolka och eventuellt översätta dokument
 • Hjälp med att fylla i olika blanketter 
 • I viss mån kontakt av icke-juridisk karaktär med olika aktörer i Sverige

 

Vi samarbetar med flertalet andra företag och kan eventuellt vägleda er vidare till rätt person om vi inte har möjligheten att hjälpa er därför ska ni inte tveka att kontaka oss även med andra frågor som vi inte nämner ovan.