Våra tjänster

Migrationsrätt


Ett rättsområde som behandlar rätten för en utländsk medborgare att bl.a. besöka, bo och arbeta i Sverige. Rättsområdet är egentligen en del av förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätt


Ett rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel, förvaltning och handläggning av ärenden mellan myndigheter och enskilda personer. 

Familjerätt


Ett rättsområde som reglerar familjens rättställning och familjemedlemmarnas inbörder rättigheter och skyldigheter. 

Övriga rättsområden


Arvsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt, bolagsrätt, civilrätt m.fl. 

När du har ett problem hjälper vi dig att hitta en lösning.

telefon: 0722955063

e-post: info@optimumjuridik.se 


adress: Finlandsgatan 10, Kista